Identiteetti

Naismyyttien murtajat

Erot sukupuolten välillä johtuvat rakenteista ja vuorovaikutusmalleista, eivät suinkaan biologiasta. Jokainen työntekijä sukupuolesta riippumatta ansaitsee ympäristön, missä hän pääsee hyödyntämään osaamistaan ja onnistumaan.