Pirkko Aminoff

Olen johdon coach, joka saa energiaa kasvusta, oppimisesta ja kehittymisestä  - sekä hyvästä kahvista. Coachaan johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita sekä tiimejä heille merkityksellisten ja tärkeiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kompleksisessa ja yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa oikeiden kysymysten löytäminen ratkaistavaksi on menestyksen edellytys.