Minäpystyvyys naisjohtajan urapolulla

Pystyvyyden tunteessa on kyse vahvasta positiivisesta itseen liittyvästä uskomuksesta;  uskon, että minulla on tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat osaamiset ja kapasiteetti.