Maarit Tiililä

Olen johdon coach. Valmennan murrosvaihetta läpikäyviä johtajia ja johtoryhmiä ammentaen niin henkilöstöjohtajan kuin opettajan taustastani. Kirjani Tilanne haltuun! pureutuu johtajan 100 ensimmäiseen päivään. Innosta onnistumaan – yhdessä! puolestaan siihen, miten johtaja luo tilaa innostua ja onnistua. Rohkeus johtaa –blogini haluaa rohkaista nuoria naisia esimies- ja johtajapolulle omiin vahvuuksiinsa luottaen. www.maarittiilila.fi

Naismyyttien murtajat

Erot sukupuolten välillä johtuvat rakenteista ja vuorovaikutusmalleista, eivät suinkaan biologiasta. Jokainen työntekijä sukupuolesta riippumatta ansaitsee ympäristön, missä hän pääsee hyödyntämään osaamistaan ja onnistumaan.